TØLLE


Tølle kom til verden den 19.9.19
Han er 75 % lundehund og 25 % buhund

Han er en av NLK's prosjekthunder, der målet er å bedre fertiliteten og redusere forekomsten av IL hos lundehunden, ved å øke den genetiske variasjonen ved å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets.
Alle hundene som er benytta i prosjektet, er nøye utvalgt ut ifra helsekrav gitt av NKK, og valpene skal vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt.
Alle krysningsvalper er registrert i ett X-register hos NKK, og forvaltet som en egen sidepopulasjon.
 Prosjektet vil ta mange år (og flere generasjoner) før NLK er rede til å anbefale innkrysning i lundehundstammen igjen.

NO 55670/19 Ringo B2
Mor; Kimuras Lundebu Lillemor B1 POLLY  (NO31077/17(X1)  
Far;  Viljar  NO38781/14

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar