TØLLE

Fem prosjektvalper kom til verden den 19.9.19, tre gutter og to jenter. Den ene hadde en stor kvit ring på magen, og derfor fikk han det kledelige navnet Ringo B2. Da han flytta til Bergheim 8 uker seinere, var ringen nesten borte - og navnet ble Tølle.
 Han er 75 % lundehund og 25 % buhund, og ingen er så god som denne gutten! Han er en morsom og smart fyr på godt og vel 11 kg, litt større enn en vanlig lundehund.
 Tølle elsker alle, og alle elsker Tølle

NO 55670/19 Ringo B2
Mor; Kimuras Lundebu Lillemor B1 POLLY  (NO31077/17(X1)  
Far;  Viljar  NO38781/14

Han er en av NLK's prosjekthunder, der målet er å bedre fertiliteten og redusere forekomsten av IL hos lundehunden, ved å øke den genetiske variasjonen ved å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets.
Alle hundene som er benytta i prosjektet, er nøye utvalgt ut ifra helsekrav gitt av NKK, og valpene skal vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt.
Alle krysningsvalper er registrert i ett X-register hos NKK, og forvaltet som en egen sidepopulasjon.
 Prosjektet vil ta mange år (og flere generasjoner) før NLK er rede til å anbefale innkrysning i lundehundstammen igjen.